WPROWADZENIE

W imieniu zarówno Vision RT, jak i społeczności SGRT (ang. SGRT Community), Vision RT (nr rejestracji ICO ZA217302) bardzo poważnie traktuje Twoją prywatność. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu określenie Twoich praw i udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące Twoich danych osobowych. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z: PrivacyTeam@visionrt.com. Nasze zasady i procedury dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały opracowane zgodnie z wymogami dyrektywy Unii Europejskiej o ochronie danych z 1995 r. (Dyrektywa 95/46 /WE) i rozporządzenia o ochronie danych, tzw. GDPR (obowiązujące od 25 maja 2018 r.) oraz obowiązującego prawa krajowego.

 

SZCZEGÓŁY POWIADOMIENIA

1. Jakie informacje zbieramy?

Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy kontaktujesz się z nami i naszymi produktami oraz gdy kupujesz od nas towary i usługi. Przetwarzane przez nas dane osobowe obejmują:

Twoje imię;
Twój adres domowy lub służbowy, adres e-mail i / lub numer telefonu;
Informacje dotyczące przeglądarki lub urządzenia, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do naszej witryny;

i / lub wszelkie inne informacje, które podasz

 

2. W jaki sposób wykorzystujemy te informacje i jaka jest podstawa prawna takiego wykorzystania?

Przetwarzamy dane osobowe wymienione w ust. 1 powyżej w następujących celach:

Wymagane do zawarcia i wykonania umowy z Tobą, na przykład, jeśli dokonasz u nas zakupu lub zawrzesz umowę o świadczenie lub odbieranie usług. Może to obejmować weryfikację Twojej tożsamości, przyjmowanie płatności, komunikowanie się z Tobą, świadczenie usług dla klientów i organizowanie dostawy lub innego świadczenia produktów lub usług. Wymagamy tych informacji w celu zawarcia z Tobą umowy i bez nich nie możemy tego zrobić;
Aby zachować zgodność z obowiązującym prawem i przepisami;
Zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami w zakresie ochrony uzasadnionych interesów biznesowych Vision RT i praw, w tym, ale nie wyłącznie, wykorzystania w związku z roszczeniami prawnymi, zgodnością, celami regulacyjnymi i dochodzeniowymi (w tym ujawnienie takich informacji w związku z procesem prawnym lub postępowaniem sądowym);
Za Twoją wyraźną zgodą, do odpowiadania na wszelkie komentarze lub skargi, które możemy od Ciebie otrzymywać i / lub zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami, w tym w celu zbadania wszelkich skarg otrzymanych od Ciebie lub innych osób, dotyczących naszej strony internetowej lub naszych produktów lub usług;
Możemy wykorzystywać podane przez Ciebie informacje do personalizacji (i) naszej komunikacji z Tobą; (ii) naszej strony internetowej; oraz (iii) produktów lub usług dla Ciebie, zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami;
Aby monitorować korzystanie z naszych witryn internetowych i usług online. Możemy wykorzystywać Twoje informacje, aby pomóc nam sprawdzać, ulepszać i chronić nasze produkty, treści, usługi i strony internetowe, zarówno online, jak i offline, zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami;
W sytuacjach, w których kontaktujesz się z nami telefonicznie, rozmowy mogą być nagrywane w celach jakościowych, szkoleniowych i bezpieczeństwa, zgodnie z naszym uzasadnionym interesem; i
Możemy wykorzystać Twoje dane, aby zaprosić Cię do wzięcia udziału w badaniach rynkowych lub ankietach.

Możemy również wysyłać Ci bezpośrednie informacje marketingowe w odniesieniu do odpowiednich produktów i usług. Elektroniczny marketing bezpośredni będzie wysyłany tylko wtedy, gdy wyrazisz zgodę na jego otrzymywanie lub wtedy (jeśli jest to dozwolone) jeśli otrzymałeś możliwość rezygnacji z niego. Nadal będziesz mieć możliwość rezygnacji z elektronicznego marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w odpowiednim komunikacie.

 

3. Komu i gdzie będziemy udostępniać Twoje dane osobowe?

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym spółkom zależnym, aby przetwarzać je na potrzeby administracji międzygrupowej oraz w celu dostarczania produktów lub usług, w przypadku gdy ich elementy są dostarczane przez spółki należące do grupy, inne niż te, z którymi bezpośrednio zawarłeś umowę. Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe następującym stronom trzecim:

Naszym profesjonalnym doradcom, takim jak audytorzy i zewnętrzni doradcy prawni i finansowi;
Agencjom, w których zgodziły się przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Informacją o polityce prywatności;
Naszym dostawcą, partnerom biznesowym i podwykonawcą

Dane osobowe mogą być udostępniane organom rządowym i / lub organom ścigania, jeśli jest to wymagane do powyższych celów, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli jest to konieczne do ochrony prawnej naszych uzasadnionych interesów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane osobowe mogą być również udostępniane zewnętrznym dostawcom usług, którzy będą przetwarzać je w imieniu Vision RT w powyższych celach. Takie strony trzecie obejmują między innymi dostawców hostingu witryn internetowych, konserwacji, obsługi centrum obsługi telefonicznej i sprawdzania tożsamości. W przypadku, gdy nasza firma lub jakakolwiek jej część zostanie sprzedana lub zintegrowana z inną firmą, Twoje dane zostaną ujawnione naszym doradcom oraz każdemu potencjalnemu nabywcy i zostaną przekazane nowym właścicielom firmy.

 

4. Jak długo będziecie przechowywać moje dane osobowe?

Nie będziemy przechowywać twoich danych osobowych w żadnym celu dłużej niż jest to konieczne i zachowamy tylko te dane osobowe, które są niezbędne w związku z konkretnym celem. Jesteśmy również zobowiązani do przechowywania pewnych informacji zgodnie z wymogami prawa lub tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia wymogów regulacyjnych, rozwiązywania sporów,

zapobiegania oszustwom i nadużyciom lub egzekwowania naszych warunków. Jeśli jesteś klientem, będziemy przechowywać Twoje dane przez cały okres trwania stosunku umownego, jaki wiąże Cię z nami, a następnie przez okres co najmniej 5 lat od ostatecznego zaprzestania produkcji zakupionego modelu.

 

5. Gdzie są przechowywane moje dane?

Dane osobowe, które od Ciebie zbieramy, mogą być przekazywane i przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez personel działający poza EOG, który pracuje dla nas lub dla jednego z naszych dostawców. W takim przypadku przepisy dotyczące ochrony danych kraju trzeciego zostaną zatwierdzone przez Komisję Europejską jako odpowiednie lub zostaną zastosowane inne obowiązujące zabezpieczenia. Więcej informacji można uzyskać od naszego zespołu ds. Prywatności.

 

6. Jakie mam prawa w stosunku do moich danych osobowych?

Masz prawo poprosić nas, abyśmy nie przetwarzali Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Możesz skorzystać z prawa do zapobiegania takiemu przetwarzaniu, zaznaczając określone pola w formularzach, których używamy do zbierania danych, klikając przycisk rezygnacji z subskrypcji w każdej wiadomości, którą do Ciebie wysłaliśmy, lub kontaktując się z nami. Jeżeli wyraziłeś zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Jeśli posiadane przez nas informacje o Tobie są niedokładne lub niekompletne, możesz nas o tym powiadomić i poprosić o ich poprawienie lub uzupełnienie. Masz również prawo, z pewnymi wyjątkami i zastrzeżeniami, poprosić nas o dostarczenie kopii wszelkich danych osobowych, które posiadamy o Tobie. Jeżeli przekazałeś nam swoje dane i są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany, możesz zażądać, abyśmy Ci je udostępnili w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli masz uwagę dotyczącą sposobu, w jaki postępowaliśmy z Twoimi danymi osobowymi, możesz poprosić nas o ograniczenie sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, podczas rozpatrywania Twojej skargi. W pewnych okolicznościach możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych (a) poprzez wycofanie zgody na ich wykorzystywanie; (b) jeśli nie jest już konieczne, abyśmy wykorzystywali Twoje dane osobowe; (c) jeśli sprzeciwiasz się wykorzystywaniu swoich danych osobowych i nie mamy dobrego powodu, aby je dalej wykorzystywać; lub (d) jeśli nie przetwarzaliśmy Twoich danych osobowych zgodnie z naszymi zobowiązaniami.

 

7. Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat obsługi moich danych przez Vision RT?

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności, przetwarzania przez Vision RT Twoich danych osobowych lub chęci skorzystania ze swoich praw, możesz skontaktować się z Zespołem ds. Prywatności Vision RT, korzystając z adresu e-mail: PrivacyTeam@visionrt.com. Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi, możesz skontaktować się z Biurem Komisarza ds. Informacji: https://ico.org.uk/).

Get in touch

Ready to take the next step?

Vision RT’s family of SGRT solutions guide radiation therapy for better patient care at every step: Sim, Planning, Treatment and Dose. Whether you’re looking for a quote, a product demo (virtual or in-person) or just more information, please get in touch.